Valmentajan iloksi, urheilijan hyödyksi

“Sillä, että opetukseen sisällytetään formatiivista arviointia on valtava merkitys oppimiseen”

(Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)

“Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa.”

(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

“Itseohjautuvuus tarkoittaa kykyä ja taitoa kuunnella itseään, asettaa toiminnalleen tavoitteita ja toimia
niiden mukaisesti.”

(Urheilupsykologi, Tuomas Grönman, http://www.gronman.fi/blogi/pelaajasta-superpelaajaksi/ )

"Parhaiten oppivat ne oppilaat, jotka osaavat arvioida omaa osaamistasoaan suhteessa saavutettavana
olevaan tavoitteeseen."

(Hattie, J. (2009) Visible Learning)

"Qridi sport toimii loistavana työkaluna pelaajien kehittämisen ja
valmentajien osaamisen kehittämisen yhdistämisessä. Uskomme
suomalaisessa tenniksessä myös vahvaan yhteistyöhön ja Qridi
Sportin avulla saamme viestinnän avoimeksi ja autettua pelaajia
kehittymään ja kasvattamaan omistajuutta tennistä kohtaan
jo nuorena "
Harri Suutarinen Suomen Tennisliitto, Suomen nuorten tennismaajoukkue ja koulutusvastaava

Kenelle & miksi?

Kenelle Qridi Sport on suunnattu?

Qridiä käyttävät niin 7-vuotiaat juniorit kuin ammattilaisurheilijatkin. Käyttäjinä ovat yksilö- ja joukkueurheilijat. Qridi sopii lukuisiin eri urheilulajeihin. Käyttäjiä on jo useissa lajeissa: jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo, tennis, golf, uinti, voimistelu, salibandy ja erotuomarit.

Itseohjautuvuudesta ja urheilun omistajuudesta

Qridin avulla urheilija osallistuu valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: tavoitteen asetteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin urheilija kasvaa itseohjautuvaksi, ottaa vastuun omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus urheilustaan.

Toimintaympäristön muutos haastaa urheiluseuroja

Qridi auttaa urheiluseuroja jalkauttamaan toimintaan hyviä käytäntöjä oppimisesta, jotka pohjautuvat uusimpiin tutkimustuloksiin. Qridi edistää uuden ja ohjaavan arviointikulttuurin rakentamista urheiluseuroissa ja mahdollistaa urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen. Valmentajan ja urheilijan iloksi ja hyödyksi.

HYÖDYT

Urheilijalle

 • Urheilijan urheilun omistajuuden lisääminen (itseohjautuvuus).
 • Mahdollisuus keskittyä metakognitiivisiin taitoihin sekä tunne- ja tahtotaitoihin.
 • Palautteen saaminen eri näkökulmista (itse-, vertainen-, valmentaja ja koti).
 • Tee harjoitteita etänä ja opi tuntemaan itsesi urheilijana.
 • Henkilökohtainen arviointiportfolio kehittymisen tueksi.

Joukkueelle ja valmentajalle

 • Teetä säännöllisesti haluttuja arviointeja urheilijoille ja joukkueelle.
 • Luo harjoitteita omatoimiharjoitteluun yksilöllisesti, ryhmille ja joukkueille.
 • Osallista eri osapuolia: valmentajat, urheilijat, vanhemmat.
 • Valmentaja ja joukkue voivat itse päättää arviointikohteet, voit oppia myös muilta valmentajilta.
 • Valmenna etänä ja kokonaisvaltaisemmin. Opi tuntemaan pelaajat nopeammin ja yksilöllisemmin.
 • Data toimii keskustelun ja valmentamisen tukena niin valmentajalle kuin urheilijalle.

Seuralle

 • Seura voi tukea paremmin joukkueita, valmentajia ja urheilijoita.
 • Mahdollisuus seurata useampia joukkueita ja seuroja.
 • Organisaation toiminnan tekeminen avoimeksi vanhemmille.
 • Mahdollisuus brändätä ohjelmisto seuran ja yhteistyökumppanien väreillä/logoilla.

VALMENTAJALLE

Qridi on kehitetty lukuisten suomalaisten opetusalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa vastaamaan vallalla olevaan oppimiskäsitykseen. Valmentaja hallinnoi oman käyttöliittymänsä kautta urheilijoitaan. Kokonaisvaltainen formatiivisen arvioinnin digitaalinen työkalu mahdollistaa urheilijan itse-, vertais-, ja ryhmäarvioinnin sekä valmentajan antaman arvioinnin helppokäyttöisessä ympäristössä. Tehtävälistan avulla valmentaja näkee reaaliaikaisesti urheilijoiden suoriutumisen itsenäisesti tehtävistä harjoitteista myös etänä. Valmentaja voi asettaa urheilijan kanssa hänelle henkilökohtaisia tavoitteita, joiden toteutumista on helppo seurata. Monipuolisesti käytettynä Qridi on valmentamisen organisointi- ja arviointityökalu niin valmentajalle kuin urheilijalle.

Urheilijalle

Urheilijan on mahdollista käyttää Qridiä nettiselaimen tai mobiilisovelluksen kautta. Selkeässä ja visuaalisessa käyttöliittymässä urheilija voi vastata valmentajan hänelle osoittamiin itse-, vertais- ja ryhmäarviointeihin, itsearvioida hänelle suunnattuja harjoitteita sekä reflektoida oppimistaan päiväkirjaan sanoin ja äänileikkein. Urheilijalla on mahdollista asettaa itselleen valmentajan kanssa henkilökohtaisia tavoitteita ja seurata niiden etenemistä. Seuraamalla omaa edistymistään monipuolisten raporttien avulla sekä asettamalla itselleen tavoitteita urheilija oppii ymmärtämään sekä ohjaamaan omaa kehittymistään entistä paremmin.

Raportit

Qridin ehdoton suola on raportit valmentajille ja urheilijoille. Monipuoliset yhteenvedot arvioinneista helpottavat valmentajan työtä, luovat hyvän pohjan keskusteluille urheilijoiden kanssa ja ennen kaikkea auttavat urheilijoitaan ymmärtämään kehittymistään syvemmin. Qridissä on mahdollista ohjata ja seurata urheilijan yksilöllistä kehittymisprosessia lukuisisilla eri tavoilla. Käyttämällä Qridiä valmennuksessaan huomaa varmasti arvioinnin ohjaavan vaikutuksen. Se mitä päätetään havainnoida ja dokumentoida alkaa väistämättä runsastua toiminnassa.

Ota yhteyttä

Kimmo Koskenkorva
Myynti

kimmo(ät)qridi.fi
040 573 3274

Toni Eskola
Toimitusjohtaja

toni(ät)qridi.fi
044 5399845

Henri Karjalainen
Pedagoginen johtaja

henri(ät)qridi.fi
045 6784326

Lasse Koskela
Teknologiajohtaja

lasse(ät)qridi.fi

Markus Rehu
Projektikoordinaattori, markkinointi

markus(ät)qridi.fi

Minna Nieminen
Asiakastuki, grafiikka

minna(ät)qridi.fi

Jukka Pirinen
Tuotekehitys, tietoturva

jukka(ät)qridi.fi

Akos Podolszki
Tuotekehitys

akos(ät)qridi.fi

Juho Junnila
Tuotekehitys

juho(ät)qridi.fi

Pyydä ilmainen kokeilu

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Seura (pakollinen)

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Kasarmintie 13A, 90130 Oulu, y-tunnus: 2718279-9
Copyright © 2017 – All Right Reserved.
Tietosuojaseloste