05 helmikuu 2020

Käyttäjätarina: Antti Aarnio

Antti Aarnio on hyödyntänyt Qridi Sportia Salzburgin Akatemian juniorijääkiekkoilijoiden valmennuksessa.

Mittaamista urheilullisen elämän tueksi

Salzburgissa nuorille urheilijoille tehdään kattavasti erilaisia mittauksia esimerkiksi uneen ja veren arvoihin liittyen. Objektiivisen mittausdatan tukena hyödynnetään Qridi Sportin avulla kerättävää tietoa pelaajien subjektiivisesta kokemuksesta peliin ja hyvinvointiinsa liittyen.

Qridi Sportilla tehdään päivittäin vireystilakyselyjä. Kyselyissä urheilijat arvioivat omaa untaan, mentaalista jaksamistaan, stressitasojaan sekä itseluottamustaan.

Aarnion mukaan itsereflektiotaidot ovat oleellisia urheilijana kehittymistä ajatellen: nuori urheilija saattaa pitää peliä onnistuneena yhden onnistuneen kikan tai puolustuspään suorituksen perusteella. Tärkeää olisi oppia arvioimaan peliä kokonaisuutena, eikä vain yksittäisiä onnistumisia – ja sitä kautta hahmottamaan omia kehittymiskohteitaan. Tässä peleistä taltioidut videot ja Qridi Sport ovat hyvänä tukena.

Itsereflektiotaidot kehittyvät ajan saatossa

Antti Aarnio kommentoi, että urheilijat ovat selvästi kehittyneet itsensä arvioinnissa. Alkuun asioita saatettiin kaunistella, mutta prosessin edetessä pelaajat ovat oppineet ymmärtämään esimerkiksi ravinnon ja säännöllisen syömisen merkitystä. Pelaajille on painotettu, että kaikki mittaaminen ja oman toiminnan arviointi on pelaajaa itseään varten.

Tavoitteena on, että nuoret oppisivat arviomaan omaa tuntemustaan ja fiilistään. Usein nuoret urheilijat eivät esimerkiksi malta levähtää riittävästi.

Päiväkirja auttaa ymmärtämään itseään

Qridi Sportin päiväkirja on ollut hyvänä tukena urheilijoille. Päiväkirjaan urheilijat pohtivat omia tuntemuksiaan, jaksamistaan tai he voivat kirjoittaa sinne esimerkiksi väsymyksestä tai kiusaamistilanteista. Tämä on ollut toimiva tuki.

Samoin jos on mennyt hyvin ja peli on kulkenut, pelaajat ovat voineet illalla pohtia päiväkirjaan päivän kulkua. Näin pelaajalla on mahdollisuus vertailla hyvän ja huonon päivän eroja ja sitä kautta miettiä myös omaa tekemistään. Qridi Sport auttaakin murrosiän myrskyissä eläviä nuoria urheilijoita ymmärtämään itseään ja omia tuntemuksiaan.

Qridi Sport helpottaa valmentajan työtä

Valmentajan suunnittelutyötä ja toimintaa helpottaa lisääntynyt tietoisuus pelaajien voinnista: jos pelaajat ovat väsyneitä tai stressitasot korkealla, ei valmentajan kannata lähteä tuomaan uutta asiaa vaan silloin täytyy huilata.

Henkilökohtaisissa palavereissa on ollut hyvä käydä läpi pelaajien omia arvioita ja tutkia rinnalla valmentajan tekemiä arvioita.

Käytössä oleva mobiiliapplikaatio tekee kaiken vielä paljon helpommaksi: pelaajilta menee vain pieni hetki tarvittavien aktiviteettien tekemiseen Qridi Sportissa.

Antti Aarnio on menestynyt suomalainen liigatason jääkiekkoilija, joka on aktiiviuransa jälkeen toiminut pitkään Kärppä-junioreiden valmentajana. Tällä hetkellä hän valmentaa Salzburgin Akatemian juniorijääkiekkoilijoita.

Qridi Sport