Jos halutaan vaikuttaa oppimiseen, kannattaa
tutkimusten mukaan vaikuttaa arviointiin.

Parhaiten oppivat ne yksilöt, jotka osaavat
arvioida omaa osaamistasoaan suhteessa
saavutettavana olevaan tavoitteeseen.

“Sillä, että opetukseen sisällytetään formatiivista arviointia on valtava merkitys oppimiseen”

(Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)

“Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa.”

(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

“Itseohjautuvuus tarkoittaa kykyä ja taitoa kuunnella itseään,
asettaa toiminnalleen tavoitteita ja toimia niiden mukaisesti.”


(Urheilupsykologi, Tuomas Grönman, http://www.gronman.fi/blogi/pelaajasta-superpelaajaksi/ )

"Qridi sport toimii loistavana työkaluna pelaajien kehittämisen ja
valmentajien osaamisen kehittämisen yhdistämisessä. Uskomme
suomalaisessa tenniksessä myös vahvaan yhteistyöhön ja Qridi
Sportin avulla saamme viestinnän avoimeksi ja autettua pelaajia
kehittymään ja kasvattamaan omistajuutta tennistä kohtaan
jo nuorena "

Harri Suutarinen Suomen Tennisliitto, Suomen nuorten tennismaajoukkue ja koulutusvastaava

 


Qridi sport etävalmennuksessa

MIKÄ ON QRIDI SPORT?

QRIDI SPORT ON URHEILIJOIDEN KEHITTÄMISALUSTA

Qridi on kehitetty yhteistyössä parhaiden oppimisen asiantuntijoiden kanssa tukemaan valmennustyötä niin junioreiden kuin ammattilaisurheilijoidenkin parissa. Qridiä käytetään useissa eri urheilulajeissa: jääkiekossa, jalkapallossa, pesäpallossa, tenniksessä, taitoluistelussa, uinnissa, voimistelussa ja salibandyssa.

ITSEOHJAUTUVUUDESTA JA URHEILUN OMISTAJUUDESTA

Qridi tukee urheilijaa itseohjautuvuuden kehittymisessä, mahdollistamalla urheilijan osallistumisen harjoitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin: tavoitteen asetteluun, toteutukseen ja arviointiin. Itseohjautuva urheilija kykenee ottamaan vastuuta omasta tekemisestään ja saavuttamaan vahvan omistajuuden urheilustaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS HAASTAA URHEILUSEUROJA

Qridi auttaa urheiluseuroja jalkauttamaan toimintaan hyviä, oppimista tukevia ja uusimpiin tutkimustuloksin perustuvia käytäntöjä. Qridi edistää uuden ja eteenpäin ohjaavan arviointikulttuurin rakentamista urheiluseuroissa ja mahdollistaa urheilijoiden kokonaisvaltaisen kehittymisen. Valmentajan ja urheilijan iloksi ja hyödyksi.

HYÖDYT

Urheilijalle

 • Urheilijan urheilun omistajuuden lisääminen (itseohjautuvuus).
 • Mahdollisuus keskittyä metakognitiivisiin taitoihin sekä tunne- ja tahtotaitoihin.
 • Palautteen saaminen eri näkökulmista (itsearvioinnit sekä palaute valmentajalta, vertaisilta ja vanhemmilta).
 • Harjoitteiden tekeminen etänä ja mahdollisuus oppia tuntemaan itseään yksilönä ja urheilijana.
 • Henkilökohtainen arviointiportfolio kehittymisen tueksi.

Joukkueelle ja valmentajalle

 • Teetä säännöllisesti haluttuja arviointeja urheilijoille ja joukkueelle.
 • Luo harjoitteita omatoimiharjoitteluun yksilöllisesti, ryhmille ja joukkueille.
 • Osallista eri osapuolia: valmentajat, urheilijat, vanhemmat.
 • Valmentaja ja joukkue voivat itse päättää arviointikohteet, mahdollisuus oppia myös muilta valmentajilta.
 • Valmenna etänä ja kokonaisvaltaisemmin. Opi tuntemaan pelaajat nopeammin ja yksilöllisemmin.
 • Data toimii keskustelun ja valmentamisen tukena niin valmentajalle kuin urheilijalle.

Seuralle

 • Seura voi tukea paremmin joukkueita, valmentajia ja urheilijoita.
 • Mahdollisuus seurata useampia joukkueita ja seuroja.
 • Organisaation toiminnan tekeminen avoimeksi vanhemmille.
 • Mahdollisuus brändätä ohjelmisto seuran ja yhteistyökumppanien väreillä/logoilla.

VALMENTAJALLE

Qridi on kehitetty lukuisten suomalaisten opetusalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa vastaamaan vallalla olevaan oppimiskäsitykseen. Valmentaja hallinnoi oman selainpohjaisen käyttöliittymänsä kautta urheilijoitaan. Kokonaisvaltainen kehittämisalusta mahdollistaa säännölliset urheilijoiden itsearvioinnit ja eri osapuolten antaman palautteen. Valmentaja voi jakaa urheilijoille harjoitteita ja seurata reaaliaikaisesti urheilijoiden suoriutumista harjoitelistan kautta. Valmentaja voi asettaa yhdessä urheilijan kanssa hänelle henkilökohtaisia tavoitteita, joiden toteutumista on helppo seurata. Monipuolisesti käytettynä Qridi on harjoittelun organisoinnin ja kehittymisen seurannan väline niin valmentajalle kuin urheilijallekin.

Urheilijalle

Urheilijan on mahdollista käyttää Qridiä nettiselaimen tai mobiilisovelluksen kautta. Selkeässä ja visuaalisessa käyttöliittymässä urheilija voi vastata valmentajan hänelle osoittamiin itse-, vertais- ja ryhmäarviointeihin, itsearvioida hänelle suunnattuja harjoitteita sekä reflektoida oppimistaan päiväkirjaan sanoin, kuvin ja äänileikkein. Urheilijalla on mahdollista asettaa itselleen valmentajan kanssa henkilökohtaisia tavoitteita ja seurata niiden etenemistä. Seuraamalla omaa edistymistään monipuolisten raporttien avulla sekä asettamalla itselleen tavoitteita urheilija oppii ymmärtämään sekä ohjaamaan omaa kehittymistään entistä paremmin.

Raportit

Qridin ehdoton suola on raportit valmentajille ja urheilijoille. Monipuoliset yhteenvedot arvioinneista helpottavat valmentajan työtä, luovat hyvän pohjan keskusteluille urheilijoiden kanssa ja ennen kaikkea auttavat urheilijoita ymmärtämään kehittymistään syvemmin. Qridissä on mahdollista ohjata ja seurata urheilijan yksilöllistä kehittymisprosessia lukuisisilla eri tavoilla. Käyttämällä Qridiä valmennuksessaan huomaa varmasti arvioinnin ohjaavan vaikutuksen. Se mitä päätetään havainnoida ja dokumentoida alkaa väistämättä runsastua toiminnassa.

Ota yhteyttä

Kimmo Koskenkorva
Myynti

kimmo(ät)qridi.fi
040 573 3274

Toni Eskola
Toimitusjohtaja

toni(ät)qridi.fi
044 5399845

Henri Karjalainen
Pedagoginen johtaja

henri(ät)qridi.fi
045 6784326

Tiina Kakko
Myyntipäällikkö

tiina(ät)qridi.fi
044 9850 686

Lasse Koskela
Teknologiajohtaja

lasse(ät)qridi.fi

Markus Rehu
Projektikoordinaattori, markkinointi

markus(ät)qridi.fi

Minna Nieminen
Asiakastuki, grafiikka

minna(ät)qridi.fi

Jukka Pirinen
Tuotekehitys, tietoturva

jukka(ät)qridi.fi

Akos Podolszki
Tuotekehitys

akos(ät)qridi.fi

Juho Junnila
Tuotekehitys

juho(ät)qridi.fi

Jouni Ryynänen
Testaus

jouni(ät)qridi.fi

Ville Kosola
Liikuntatieteiden asiantuntija, ohjelmistosuunnittelija

ville(ät)qridi.fi

Markus Packalen
Kansainväliset projektit ja oppiminen

markus.packalen(ät)qridi.fi

Hanna Koskela
Myynti & Oppimisen asiantuntija

hanna(ät)qridi.fi

Maria Marin
Oppimisen ja arvioinnin asiantuntija

maria(ät)qridi.fi

Jenna Silveri
Global Sales & Learning

jenna(ät)qridi.fi

Pyydä ilmainen kokeilu

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Seura (pakollinen)

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Kasarmintie 13A, 90130 Oulu, y-tunnus: 2718279-9
Copyright © 2019 – All Right Reserved.
Tietosuojasäännöt

Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri
www.qridi.fi

Qridi Sport